Agenda


Lees verder...

Statistiek

Vandaag 114
Deze week 835
Deze maand 1288
Sinds 11-2008 717706

Literatuur
 

 

 

Lees hier over de geschiedenis van de Litouwse literatuur.

 

 

Schrijversprofielen

Een schrijversprofiel bevat een biografie en een bibliografie van een auteur.

Abraham Mapu
Abraomas Kulvietis
Adomas Dambrauskas-Jak´┐Żtas
Adomas Lastas
Agn? ´┐Żagrakalyt?
Aidas Mar??nas
Albertas Laurin?iukas
Albinas Klizas
Albinas Vai?i?nas
Aldona Gustas
Aleksandra Fomina
Aleksandras Burba
Alfonsas Bukontas
Alfonsas Jakub?nas
Algimantas Baltakis
Algimantas ?ekuolis
Algimantas Lyva
Algimantas Zurba
Algirdas Margeris
Algirdas Pocius
Alma Karosait?
Andrius Barkauskas
Andrius Botyrius
Angelina Zalatorien?
Ansas Bruo´┐Żis
Antanas Baranauskas
Antanas Bortkevi?ius
Antanas ?ernevskis
Antanas Drilinga
Antanas Mi´┐Żkinis
Antanas Po´┐Żka
Antanas ´┐Żk?ma
Antanas Smetona
Antanas Strazdas
Antanas Tatar?
Antanas Vai?iulaitis
Antanas Venclova
Antanas Viena´┐Żindys
Antanas Vienuolis
Antanas Vilkutaitis
Antanas Zabulionis
Anzelmas Matutis
Arkadijus Vinokuras
Ar?nas Spraunius
Arvydas Genys
Augustinas Gricius
Auks? Vasaityt?
Balys Sruoga
Benediktas Babrauskas
Bernardas Brazd´┐Żionis
Birut? Teres? Lengvenien?
Bit? Vilimait?
Bronys Raila
Dalia Tei´┐Żerskyt?
David Daiches
Dionizas Po´┐Żka
Dominikas Budrikas
Edmundas Zenonas Mal?kas
Eduardas Jok?bas Dauk´┐Ża
Endrikis Budrius
Ernestas Dicelijus
Ernstas Vilhelmas Berbomas
Eugenijus Ali´┐Żanka
Eugenijus Remigijus Baltru´┐Żaitis
Faustas Kir´┐Ża
Fridrichas Bajoraitis
Fridrichas Bekeris
Gabriel? Petkevi?ait?-Bit?
Gabrielius Landsbergis-´┐Żemkalnis
Georgijus Jefremovas
Gintaras Beresnevi?ius
Gintaras Grajauskas
Gintautas Ie´┐Żmantas
Henrikas Radauskas
Icchokas Meras
Ieva Simonaityt?
Ignas Bitaitis
Ignas Lapienis
Ignas Pikturna
Ignas ´┐Żeinius
Irena Buivydait?-Kup?inskien?
Jak´┐Żb Jocz
Janina Degutyt?
Jeronimas Ralys
Jonas Aistis
Jonas Avy´┐Żius
Jonas Balvo?ius
Jonas Basanavi?ius
Jonas Bili?nas
Jonas Bretk?nas
Jonas Krik´┐Ż?i?nas-Jovaras
Jonas Ma?ys-K?k´┐Żtas
Jonas Mekas
Jonas Mykolas Burkus
Jonas Zdanys
Julius Anusavi?ius
Julius Janonis
Julius Keleras
Julius ´┐Ż?kas
Juozas Adomaitis-´┐Żernas
Juozas Andziulaitis-Kaln?nas
Juozas Angrabaitis
Juozas Baltru´┐Żaitis
Juozas Erlickas
Juozas Glinskis
Juozas Gru´┐Żas
Juozas Miliauskas-Miglovara
Juozas Nekro´┐Żius
Juozas Pauk´┐Żtelis
Juozas Tumas-Vai´┐Żgantas
Juozas Vilkutaitis
Jurga Ivanauskait?
Jurgis Baltru´┐Żaitis
Jurgis Bielinis
Jurgis Kun?inas
Jurgis Savickis
Jurgis Talmantas
Jurgis Zauerveinas
Justinas Marcinkevi?ius
Justinas Pilyponis
Justinas ´┐Żilinskas
Kajetonas Aleknavi?ius
Karolis Eduardas Cigleris
Kazys Almenas
Kazys Binkis
Kazys Bizauskas
Kazys Boruta
Kazys Brad?nas
Kazys Jakub?nas
Kazys Puida
K?stutis Navakas
Konstantinas Jasiukaitis
Konstantinas Sirvydas
Kostas Korsakas
Kristijonas Donelaitis
Ksaveras Bogu´┐Żas
Ksaveras Sakalauskas-Vanag?lis
Laimonas Inis
Laurynas Bortkevi?ius
Lazdyn? Pel?da
Leonardas Andriekus
Leonardas Grudzinskas
Liudas Gira
Liudvika Did´┐Żiulien?
Loreta Anilionyt?
Maironis
Marcelijus Martinaitis
Marcelinas ´┐Żik´┐Żnys
Marija Jurgelevi?ien?
Marija ´┐Żarkauskait?
Marius Iva´┐Żkevi?ius
Marius Katili´┐Żkis
Martynas Ma´┐Żvydas
Martynas Vainilaitis
Matas ´┐Żal?ius
Me?islovas Davainis-Silvestraitis
Mikalojus Akelaitis
Mikalojus Dauk´┐Ża
Motiejus Brundza
Motiejus Kazimieras Sarbievijus
Motiejus Valan?ius
Mykolas Bir´┐Żi´┐Żka
Neringa Abrutyt?
Ona Baliukonyt? (1948)
Oscar Milosz
Petras Arminas-Trupin?lis
Petras Cvirka
Petras Dirg?la
Petras Klimas
Petras Skarga
Petras Skod´┐Żius
Petras Tarulis
Petron?l? Orintait?
Pilypas Ruigys
Povilas Vi´┐Żinskis
Pranas Daunys
Pranas Dovydaitis
Pranas Ma´┐Żiotas
Pranas Mork?nas
Pranas Vai?aitis
Raimundas Samulevi?ius
Ri?ardas Gavelis
Ri?ardas Mikutavi?ius
Ri?ardas ´┐Żileika
Rimantas ´┐Żavelis (1942)
Robertas Kundrotas
Romas Lileikis
Ro´┐Ż? Sabaliauskien?
Rudolfas Andrius Cipelis
R?ta Luko´┐Żevi?i?t?
Salom?ja N?ris
´┐Żatrijos Ragana
Saulius ´┐Żaltenis
Sigitas Birgelis
Sigitas Geda
Silvestras Baltramaitis
Simonas Dachas
Simonas Daukantas
Simonas Stanevi?ius
Skaidrius Kandratavi?ius
Sofija Kymantait?-?iurlionien?
Sofija Tyzenhauzait? de ´┐Żuazel-Gufj?
Stanislovas ?erskis
Stanislovas Dagilis
Stanislovas Rapalionis
Stasys Anglickis
Stasys B?davas
Stasys Gorodeckis
Stasys Ka´┐Żauskas
Stasys Santvaras
Stepas Zobarskas
Teres? ?ksien?
Tomas Astramskas
Tomas Sakalauskas
Tomas Venclova
Tomas Zanas
Vaclovas Bir´┐Żi´┐Żka
Vaclovas Volkus
Vacys Reimeris
Vaidotas Spudas
Valentinas Gustainis
Valerijonas A´┐Żukalnis
Valerijonas Knyva
Vanda Albrechtien?
Viktoras Alekna
Viktoras Katilius
Vilius Bra´┐Ż?nas
Vilius Bruo´┐Żis
Vincas Kr?v?-Mickevi?ius
Vincas Kudirka
Vincas Mykolaitis-Putinas
Vincas Pauk´┐Żtys
Vincas Pietaris
Vincas ´┐Żilionis
Violeta ´┐Żoblinskait?
Vladas Buragas
Vladas Mongirdas
Vladas Putvinskis
Vladas Reka´┐Żius
Vladislovas Dembskis
Vyd?nas
Vytautas Aleksandras Cinauskas
Vytautas Girdzijauskas (ra´┐Żytojas)
Vytautas Jurgis Bubnys
Vytautas Kirkutis
Vytautas Ma?ernis
Vytautas Misevi?ius
Vytautas Nistelis
Vytautas Petkevi?ius (1930)
´┐Żemait?

 
  2024 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.

Citaat van de dag

"Liefde overwint alles. " - Vergilius -
(70-19 BC)

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.